På 5 år kan man utrette mye. Du har 1826 dager til disposisjon. Dette kan bli 5 av dine beste år, og ikke minst legge et viktig grunnlag for de neste 5, 10, 50 årene som følger. I OSI karate kan du sørge for at disse 5 viktige årene ikke bare blir pugging, lesing og nachspiel før du kanskje havner i en irrelevant jobb, langt fra det du ønsket deg da du søkte på studieplassen din.