Registrering og betaling skjer online gjennom NIFs medlemsportal. Under registreringsknappen finner du forklaring på prisene.

(!) Nytt medlemssystem fra NIF, kan gå litt tregt i begynnelsen. Velg «Ny bruker» i toppmenyen. Hvis du vet du har registrert deg tidligere, kan du velge «Logg inn».
Dette må du betale som student:

Medlemskort OSI 120 kr
Medlemsavgift til OSI Karate 250 kr
Adgangskort til SiO (betales første gang ved inngang) 800 kr
SUM 1170 kr

Dette må ikke-studenter betale:

Medlemskort OSI 200 kr
Medlemsavgift til OSI Karate 500 kr
Adgangskort til SiO (betales første gang ved inngang) 2600 kr
SUM 3300 kr

Forklaring på prisene

OSI = Oslostudentenes Idrettsklubb (inkluderer 33 forskjellige idretter)
OSI Karate = en undergruppe av OSI som trener karate
SiO = Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (som drifter alle idrettsanleggene som OSI bruker til sin trening)

Alle som skal trene på Idrettsbygget eller på Domus Athletica, må betale 800 kr
kroner for adgansgkortet, dette forutsetter at man er en student som er tilknyttet SiO.
Er du ikke det, eller lurer på mer om prisene for adgangskort, så kan man sjekke mer på
denne siden:
Adgangskort/priser
.

I tillegg kommer avgiften på 75 kr, hvis du skal trene med en av OSI’s grupper.

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften til karategruppa dekker

  • medlemskap i Norges Kampsportforbund,
  • medlemskap i Østlandske kampsportkretser,
  • medlemskap i Kofukan (stilartsorganisasjonen)
  • ulykkesforsikring.

Resten av kontingenten brukes til treningsleire, konkurranser, trenerkurs og sosiale arrangementer.
Instruktørene våre gjør med andre ord jobben gratis (!).
Forsikringen gjelder under organisert trening, treningsleire, konkurranser, reise til og fra trening.

Nærmere opplysninger om forsikringen kan finnes på www.kampsport.no.